واردات

Import of a Variety of Fire Vehicles, Pumps, Gearboxes, and all Kinds of Urban, Firefighting, Rescue Items From all over the Word in a Short Time and at a Fair Price.

صادرات

این شرکت برای اولین بار در تاریخ کشور ایران با همین رمینه کاری محصولات خود را  صادر نموده است.

مدارک

انواع گواهی هایی که شرکت موفق به دریافت آنان گردیده …
گواهی های صادرشده است :
نهاد ریاست جمهوری، مجلس شورای اسلامی، وزارت صنایع سنگین، سازمان استاندارد و دیگر سازمانهای ذی صلاح

محصولات

پمپهای تولیدی با طراحی و بخشی از قسمتها، با الگو برداری از نمونه های مشابه خارجی ساخته شده است.
طراحی، ساخت و تجهیز خودروهای آتش نشانی در سایزهای مختلف
گشتاور به صورت الکترو پمپ و یا موتور پمپ متناسب با دبی پمپ آتش نشانی

فعالیت ها

ساخت پمپهای سانترفیوژ آتش نشانی در ظرفیت های مختلف و طراحی، ساخت و تجهیز خودروهای آتش نشانی شهری، فرودگاهی و پالایشگاهی در سایزهای مختلف